Sefydlu athrawon newydd gymhwyso yng Nghymru
Read Online
Share

Sefydlu athrawon newydd gymhwyso yng Nghymru cylchlythyr arweiniad : datblygiad proffesiynol ar gyfer athrawon = Induction for newly qualified teachers in Wales : guidance circular : professional development for teachers. by Great Britain. National Assembly for Wales. Department for Training and Education.

  • 166 Want to read
  • ·
  • 53 Currently reading

Published by Llywodraeth Cynulliad Cymru = Welsh Assembly Government in Cardiff .
Written in English


Book details:

Edition Notes

Text in Welsh and English.

Other titlesInduction for newly qualified teachers in Wales: guidance circular: professional development for teachers.
SeriesCynulliad Cenedlaethol Cymru : cylchlythyr -- 18/03 = -- National Assembly for Wales : circular -- 18/03
The Physical Object
Pagination49, 48p.
Number of Pages49
ID Numbers
Open LibraryOL19738638M

Download Sefydlu athrawon newydd gymhwyso yng Nghymru

PDF EPUB FB2 MOBI RTF

Induction for newly qualified teachers in Wales = Sefydlu ar gyfer athrawon newydd gymhwyso yng Nghymru Rev. ed. By Publisher: Department for Training and Education, Welsh Assembly Government. Coronafeirws (COVID) a sefydlu statudol ar gyfer athrawon newydd gymhwyso yng Nghymru pdf Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. [email protected] Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Newydd Gymhwyso yng Nghymru (diwygiwyd Mehefi n ) Datblygiad Proffesiynol ar gyfer Athrawon Crynodeb Mae’r arweiniad hwn yn crynhoi’r trefniadau ar gyfer cwblhau cyfnod Sefydlu gan athrawon newydd gymhwyso os ydynt am weithio mewn ysgol a gynhelir neu ysgol arbennig nas cynhelir yng Nghymru. Mae’n ofynnol i bob athrol newydd gymhwyso (ANG) sydd wedi cael Statws Athro Cymwysedig (SAC) o 1 Ebrill ymlaen gwblhau cyfnod Sefydlu statudol yng Nghymru. Mae’r cyfnod Sefydlu’n broses gefnogol a fydd yn rhoi i ANG gyfleoedd i ddatblygu eu sgiliau a’u gwybodaeth y byddant yn adeiladu arnynt drwy gydol eu gyrfa addysgu.

Cyfnod sefydlu - mae'n ofynnol i athrawon newydd gymhwyso (ANG) yng Nghymru ymgymryd â chyfnod sefydlu statudol ers mis Medi Gellir cael gwybodaeth a chefnogaeth gan y Consortia Rhanbarthol. Gellir cael gwybodaeth a chefnogaeth gan y Consortia Rhanbarthol. Athrawon newydd gymhwyso a ddechreuodd eu cyfnod ymsefydlu cyn Safonau proffesiynol ar gyfer ymarferwyr addysg yng Nghymru pdf Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen . Os ydych chi’n athro newydd gymhwyso (ANG) sy’n gwneud gwaith cyflenwi, rhaid ichi gyflwyno’r ffurflen hysbysu Sefydlu fel athro cyflenwi byrdymor i ni. Ar ôl inni dderbyn a phrosesu’ch ffurflen, byddwn yn anfon manylion atoch trwy e-bost ynghylch sut i greu’ch cyfrif FyCGA, a hefyd sut i gofnodi’ch sesiynau cyflenwi gyda ni. 5. Sefydlu – trefniadau cyllido, olrhain a chofnodi: 6. Cylchlythyr Canllawiau Ymsefydlu ar gyfer athrawon newydd gymhwyso yng Nghymru: 7. Cyflwyniad Sefydlu ANGau CGA: 8. Manylion am sesiynau hyfforddi/briffio ar gyfer ANGau, MS a GA.

Gwrandawiadau apêl sefydlu sydd ar y gweill; Canlyniadau gwrandawiadau; Apeliadau sefydlu; Darllenwch orchmynion disgyblu gweithredol ar gyflogaeth; Canllawiau ymarfer da; Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol CGA; Gwrandawiadau ar y gweill; Ymgynghoriad i osod gorchmynion atal dros dro. Rhaglen Hyfforddi Ranbarthol ar gyfer Athrawon Newydd Gymhwyso Mis Cynnwys yr Hyfforddiant Sefydlu Ceredigion / Sir Gaerfyrddin Sir Benfro / Castell-nedd Port Talbot Abertawe / Powys Medi Trefniadau Sefydlu ANG Pob ANG 27/09/ 28/09/ 29/09/ Hydref Rheoli Ymddygiad Pob ANG 13/10/ 12/10/ Powys: 11/10/ Cymru rhif: /) Ymsefydlu ar gyfer athrawon newydd gymhwyso yng Nghymru (diwygiwyd ). ydd y rhaglen yn rhoi arweiniad a chyngor ar yr agweddau canlynol o’r flwyddyn Ymsefydlu: Y trefniadau ymsefydlu yng Nghymru Rolau mentora Rôl y Pennaeth a’r ysgol Rôl y corff priodol Cwblhau dogfennau ar-lein. Sefydlu ar gyfer athrawon newydd gymhwyso yng Nghymru: Publisher: Department for Training and Education, Welsh Assembly Government: Series Name: National Assembly for Wales circular ; 24/ Additional Information: Record imported from Sirsidynix Symphony: [physical_description]: 76, 76 p. ; 30 cm.